İnci Hukuk Bürosu

Hizmetlerimiz

Avukatlık Hizmetleri

Türk Hukuku’na göre, davaları ve takipleri avukatla takip etme zorunluluğu yoktur. Ancak, hukuk sisteminin kompleks bir yapıda olması, kanun ve yönetmeliklerin dilinin anlaşılır olmaması, sürekli değişen mevzuatın izlenebilmesinin zor olması, mahkemelerin uyguladığı usul kurallarının bilinmemesi nedenlerinden dolayı profesyonel hukuki yardım alınması neredeyse zorunlu hale gelmiştir.


Hukuk Danışmanlık Hizmetleri

Günümüzde, kişiler, şirketler veya kurumlar; çeşitli hukuksal sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar, zamanında müdahale edilmeyince, ileride daha da büyüyerek maddi ve manevi zararlara yol açmaktadır. Hukuksal sorun olmasa bile, kişi, şirket veya kuruluşların mesleki ve sosyal ilişkilerin kurulması öncesinde hukuksal soruları olabilmekte, hukuk danışmanları bu soruları yanıtlayarak muhtemel riskleri en aza indirmektedirler.